Airboss Sodankylä -menettelyohjeet

Sivua päivitetty: 10.5.2015 klo 18 HJH

AIRBOSS Sodankylä – helppoa, mukavaa ja turvallista ilmailijoille

Airboss -menettelyllä tarkoitetaan valvomattoman lentopaikan (korpikenttä) ilmatilan ja ilmatilassa tapahtuvan liikenteen koordinointia. Airboss ei ole lennonjohtaja eikä lennontiedottaja. Ilmatilassa operoidaan kuten valvomattomalla lentopaikalla sekä noudatetaan lentopaikan laskukierroskuviota täydellisesti ja tehdään liikenneilmoitukset radiolla hyvän tavan mukaan. Airboss antaa käytettävän kiitotien, tuulen ja ilmanpaineasetuksen (QNH). Airboss pääsääntöisesti kuittaa koneiden radioilmoitukset ja antaa tiedotuksen tiedossa olevasta liikenteestä turvallisuuden niin vaatiessa. Ilma-aluksen päällikkö vastaa porrastamisesta muuhun liikenteeseen ja ilma-aluksen turvallisesta operoinnista.

Tempo R -alueen voimassa ollessa Airboss sulkee ilmatilan tarvittaessa ja määrää lähestyvän liikenteen pysymään alueen ulkopuolella. Määrittelee myös ajankohdan, jolloin ilma-alus voi jatkaa lähestymistä. Samoin rajoitetaan lähtevää liikennettä. Ilma-aluksen päällikkö huolehtii lentosuunnitelman päättämisestä ja aktivoimisesta (suosittelemme puhelimen käyttöä). Lentosuunnitelmien aktivointi- ja päättämisilmoitukset AIS – DEP/ARR ACC Tel +358 3 286 5172

Airboss on ilmailijan tukena ja turvana turvalliseen ilmailuun

Airboss Sodankylä -menetelmät
Lauantaina 6.6.2015 0600 UTC – 1500 UTC

Kutsu: Airboss Sodankylä
Jakso: 123.400 Mhz

HUOM! EFR227 Sodankylä + RMZT
Tapahtuman näytösajankohdalle 6.6.2015 alkamisaika 1100SA/0800UTC – päättymisaika 1600SA/1300UTC on TRAFI antanut 7.5.2015 päätöksen  EFR227 Sodankylä + RMZT tilapäisen rajoitusalueen  ja -radiovyöhykkeen perustamisesta.
TEMPO R (tilapäinen rajoitusalue)
TEMPO RMZ (tilapäinen radiovyöhyke)

Saapuva liikenne

Lennonvalmistelu

– Anna ennakkoilmoitus Arctic Airshow 2015 Fly In-organisaatiolle:
e-mail: airshow2015@sodik.fi tai tel: 045 353 7967 (Heikki H) tai 040 778 9904 (Jouko K)
– Huom! Sodankylän länsi- ja eteläpuolella on huomattavia R- ja D –alueita, joten muista tarkastaa: Notamit, NAV WARNINGS, AIP Sup, AUP
– Lentosuunnitelma: merkitse Kohta 18: RMK/AIRBOSS OK, mikäli saavut Tempo R-alueen ollessa aktiivinen ja olet antanut ennakkoilmoituksen.
– Matkalla kohti Sodankylää suositellaan ilma-alusten kuuntelevan Aluelennonjohdon jaksoa 126.100 Mhz (Kutsu: Tampereen Tutka)

Saapumislento

– Ota yhteyttä Airboss Sodankylä 10 minuuttia ennen saapumista Tempo R -alueelle.
– Lennä tulopisteiden kautta: etelästä Vuojärvi, lännestä ja pohjoisesta Vaalajärvi ja ilmoita pisteen ohitus.
– Fly In kuvaustehtävän suorittavat ilma-alukset lentävät edellä mainittujen pisteiden kautta (Vuojärven kautta Luoston säätutkalle ja Vaalajärven kautta Joukhaisen tuulivoimapuistolle).
– Muista ilmatilan ja muun liikenteen tarkkailu!
– Käytössä kiitotie 16/34, vasemman puoleiset laskukierrokset ja suositeltu laskukierroskorkeus 1100 FT/QNH.
– Airboss Sodankylä antaa käytettävän kiitotien, tuulen suunnan, QNH:n ja tarvittaessa tiedotuksen muusta tiedossa olevasta liikenteestä. Airboss voi myös rajoittaa saapumista Tempo R alueelle lentoesityksen aikana.
– Lennä täydellinen laskukierros, anna hyvän tavan mukaiset ilmoitukset ja laskeudu.
– Laskun jälkeen Airboss Sodankylä antaa ohjeen rullaukseen ja kehottaa vaihtamaan Sodankylä Maa 123.500 MHz paikoitusta varten, Airboss kuuntelee myös tätä jaksoa.
– Paikoituksen jälkeen: MUISTA PÄÄTTÄÄ LENTOSUUNNITELMASI – Lentosuunnitelmien aktivointi- ja päättämisilmoitukset AIS – DEP/ARR ACC Tel +358 3 286 5172

Lähtevä liikenne

– Suorita lennonvalmistelu itsepalvelupisteessä.
– Rullausliikenne kiitotien ulkopuolella Sodankylän Maa 123.500 Mhz.
– Vaihda Sodankylä Airboss 123.400 Mhz odotuspaikalla ennen kiitotielle siirtymistä.
– Aktivoi lentosuunnitelmasi mieluiten puhelimella jo maassa ennen lentoonlähtöä, ACC Tel +358 3 286 5172 tai ilmassa ACC 126.100 Mhz Kutsu: Tampereen Tutka.
– Suorita lentoonlähtö suoraan eteenpäin ulos laskukierroksesta ja nouse laskukierroksen yläpuolelle (1600 FT/QNH) ennen kaartoa reitille.
– Kuuntele Sodankylä Airboss 123.400 Mhz kunnes Tempo R-alueen ulkopuolella ja vaihda ACC 126.100 Mhz kuuntelulle (suositus).

Paikallinen liikenne

– Näytös- ja paikallinen ilmaliikenne sovitaan ennakolta lentonäytöksen johtaja Markku Kallatsan kanssa (puh. 0400 887 995). Lentotoiminta saatetaan tiedoksi Airboss Sodankylälle, joka sovittaa lennot aikataulua noudattaen ja pitää tulevan ja lähtevän liikenteen loitolla esitysten aikana yhteistyössä lentonäytöksen johtajan kanssa.